24 feb. 2010

Abattoir d' Amis: the origins

ABATTOIR D'AMIS is gegroeid uit de spontane inval in het voorjaar van 2009 om een groep van bevriende kunstenaars uit te nodigen voor een groepstentoonstelling. Het daaraan gelinkte idee was om mensen die vanuit zeer diverse achtergronden artistiek bezig zijn met elkaar te confronteren, en te zien wat er uit die confrontatie voortvloeide.

De ruimtes waren voorhanden: twee aan elkaar gelinkte herenhuizen met een grote achterbouw, waarin zich zowel woonruimtes als atelierruimtes bevinden, in de Gentse Machariuswijk.
De gebouwen met hun rijk gevulde geschiedenis (sterk verbonden aan de vroegere beestenmarkt en het slachthuis vlakbij) en hun overvloed aan zowel grote, kleine als intieme ruimtes werden gebruikt als lokmiddel. Enig geavanceerd netwerken deed de rest.

De kunstenaars kwamen in groten getale opdagen: amateurs en professionals, insiders en outsiders, zowel ietwat cerebrale als licht gestoorde figuren... fotografen, schilders, beeldhouwers, adepten van de multimedia, dj's en andere geluidsmensen, woordkunstenaars etc.
Een meer dan bevredigend aantal bezoekers - enkel op de hoogte gebracht via mailings, Facebook, en ouderwetse mond-aan-mond reclame - vond de weg naar het gebeuren, tijdens het tweede weekend van juli 2009.

Toenmalig inspirator en curator was Erwin Van der Jeugt.

Het was de allereerste keer dat het complex in zijn geheel gebruikt werd voor een dergelijke manifestatie. Het smaakte naar meer. En reeds drie maanden later, in september 2009, beleefde ABATTOIR D'AMIS zijn tweede editie: groter, beter, en professioneler. Met alweer een groot aantal kunstenaars van heel diverse disciplines. Daaronder een aantal nieuwkomers, die de eerste keer als bezoeker aanwezig waren en zich toen wel aangetrokken voelden tot het concept, de ruimtes, en de sfeer van het hele gebeuren.
Met een 200-tal bezoekers gespreid over het hele weekend was het stadium van een groepje vrienden dat even een tentoonstelling in elkaar bokst overstegen.

De toenmalige organisatie werd gedragen door Erwin Van der Jeugt, Arnaud Coolsaet en Inge Coolsaet.

2010:

ABATTOIR D'AMIS duikt weer op na een weldoende winterstop, en deze keer buiten de grenzen van Gent.
Ons volgende event vindt namelijk plaats te Kortrijk, tijdens het weekend van 14, 15 en 16 mei, in de oude ruimtes van cinéPalace, een voormalige revuezaal in het centrum van Kortrijk.
Hetzelfde recept en hetzelfde concept, in een nieuwe maar al even boeiende lokatie!
De werktitel voor het hele gebeuren is LABORATOIRES GARNIS, de medecurator en inspirator van dienst is deze keer Sebastien Demeulenaere, die in Kortrijk reeds actief was als kunstenaar en organisator.


Erwin Van der Jeugt

Geen opmerkingen:

Een reactie posten